TKDK Hayvancılık Destekleri Nasıl Alınır?

Ülkemiz hayvancılık alanında çok büyük bir potansiyele sahiptir ancak sahip olunan potansiyelin iyi değerlendirilemediği bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Sürekli olarak yurt dışından hayvan ithal etmemiz bu sektörün ihtiyacının karşılanmadığını göstermektedir. Bu nedenle TKDK hayvancılık destekleri ile üreticiye yardımcı olmaya çalışılmaktadır. Devlet her yıl hayvancılık ile ilgili çeşitli girişimler ile destek olarak bu sektörün ihtiyacı için gerekli olan çalışmaları yapmaktadır.

Tarım ve kırsal destekleme Kurumu, kısacası TKDK devlet tarafından görevlendirilmiş bir kurumdur. Kurum içinde hayvancılık ile ilgili işletme kurmak isteyen kişilere farklı oranlarda hibe desteği vermektedir. TKDK, Avrupa Birliği programları içerisinde yer alan IPARD ile birlikte çalışmaktadır ve ülkemizin bazı bölgelerinde bu destekler özel olarak kullanılmaktadır.

Dana, manda, inek veya küçükbaş kuzu, koyun ya da tavuk yetiştiriciliği için kullanılan bölgelerin modernize edilmesi ve gerekli ekipmanların alınabilmesi için hibe destekleri sadece TKDK  tarafından çiftçilere sağlanmaktadır. TKDK tarafından hibe verilmesi için gerekli şartların yerine getirilmesi ve ortaya bir proje konulması gerekmektedir.

TKDK Başvurusu Nasıl Yapılmaktadır?

Ülke olarak hayvancılık ile ilgili konularda büyük bir eksiğimiz bulunmaktadır ancak devlet sunduğu destekler ile hayvancılık sektörünün eksikliğini gidermeye çalışmaktadır. Bu nedenle çiftçiler için kredi desteği sunmakta ve çiftçiler TKDK hayvancılık desteklerialabilmek için TKDK internet sitesine kayıt olmalı ve online başvuru yapmaları gerekmektedir.

TKDK web sitesinde bulunan 101, 102 ve 103 nolu başvuru paketlerinden hangisi isteniyor ise bu paketlerden birisine online olarak başvuru yapılabilmektedir. Ülkemizde yeterli  hayvancılık olmadığı için çiftçilere sunulan hayvancılık destekleri önemli olmaktadır ve çiftçiler kendilerine uygun olan paketi seçerek üretime başlayabilirler.

TKDK Başvuru Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

TKDK başvurusunu yapmadan önce çiftçi hayvancılık işini nerede yapacağına karar vermeli ve nerede yapıyorsa o ilin hibe desteği kapsamında olup olmadığını öğrenmesi gerekmektedir. Bu nedenle TKDK tarafından yayınlanan belgeler detaylı bir şekilde okunmalıdır ve çiftçi gerekli projeyi hazırlayarak teklif sunmalıdır.

Daha sonra site içinde bulunan başvuru formu doğru bilgiler verilerek doldurulmalı, yapılacak harcamalar ve mevcut olan mal varlığınız ile ilgili bilgileri online ortamdan giriş yapmalısınız. Bütün bunları tamamladıktan sonra TKDK hayvancılık destekleri başvuru formunu ve sunmak istediğiniz projenin fotokopisi bir dosya haline getirilerek TKDK ilgili kişisine teslim edilmelidir.

Hayvancılık Hibe Destekleri

2019 yılında çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan kişilere %60 ve %100 arasında değişen oranlarda hayvancılık destekleri alabileceklerdir. Verilen hibe desteklerine dana, keçi, piliç, tavuk, ördek, kaz gibi hayvan alımlarında ve yatırımlarında kullanmak mümkündür. Hayvan hibe projesi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından oluşturulmaktadır ve farklı oranlarda çiftçilere verilmektedir.

Çiftçi kayıt sisteminde kaydı olan kişiler Tarım ve Orman Bakanlığı müdürlüklerinden başvuru yaparak hayvancılık desteklerinden faydalanabilirler. Ancak başvuru yapmak isteyen çiftçilerine sunulan TKDK hayvancılık destekleri için yapmak istedikleri yatırım ile ilgili projelerini de beraberinde getirmeleri gerekmektedir.

Hayvan Hibe Projesi Kapsamında Verilen Oranlar

Devletin hayvancılığı destekleme projesi için sunduğu oranlar, hayvanların türüne göre farklılık göstermektedir. Bu doğrultuda hayvan hibe projesi içeriğinde yer alan ipek böceği yetiştiriciliği için dut bahçesi ve besleme evi gibi yatırımlarda kullanılmak üzere 100 bin TL’lik yatırımın %100’ü devlet tarafından karşılanmaktadır.

Arı yetiştiriciliğinde kullanılmak üzere ekipman ve boş kovan alımı için %60 oranında, hindi ve kaz yetiştiriciliğinde kullanılmak üzere ekipman ve yeni inşaat yapımı aletler için %75 oranında TKDK hayvancılık destekleri, damızlık teke, koç ve manda alımı için inşaat yapımı, kapasite arttırma, rehabilitasyon, teçhizat ve makine ile hayvan alımına %50 oranında destek verilmektedir.